Kiến nghị dừng Dự án sông Đồng Nai

ThienNhien.Net – Quan ngại trước những tác động tiêu cực của “Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” và sợ rằng điều này sẽ trở thành tiền lệ xấu cho các hoạt động lấn chiếm sông hồ khác, ngày 2/8/2017, Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát triển bền vững đồng ký gửi kiến nghị dừng dự án tới lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các Bộ và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Bản kiến nghị đề nghị Chính phủ và các các tỉnh dọc theo lưu vực sông Đồng Nai dừng hẳn việc thực hiện dự án theo như đề nghị của nhà đầu tư và chỉ xem xét thực hiện dự án theo hướng chỉnh trị bờ sông – cảnh quan đô thị trong giới hạn bờ sông Đồng Nai hiện hữu trở vào trong, đồng thời sớm giải tỏa những hạng mục tồn lưu của dự án này để ngăn ngừa những tác động tích lũy tiêu cực về môi trường, sinh thái từ dự án còn dở dang này gây ra trong tương lai. 

Sông Đồng Nai (Ảnh: nld.com.vn)

Theo các tổ chức tham gia kiến nghị, có 4 điểm đáng quan ngại nhất liên quan đến dự án gồm: việc xây dựng Dự án sông Đồng Nai cần dựa trên quan điểm tiếp cận hệ thống, tổng thể về phát triển bền vững; việc lấn sông vi phạm các điều thuộc Luật Tài nguyên nước (2012), Luật Bảo vệ môi trường (2014), Luật Phòng chống thiên tai (2013) và Luật Giao thông Đường thủy Nội địa (2014); tác động của dự án tới đời sống của những người dân, đặc biệt là những người mưu sinh nhờ dòng sông chưa được được đánh giá đầy đủ. Đặc biệt, hiện nay còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Bích Ngọc