Bãi bỏ việc cấp phép nhập khẩu tự động mặt hàng phân urê

ThienNhien.Net – Bộ NN-PTNT vừa có văn bản đồng ý đề xuất Bộ Công thương về việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động mặt hàng phân bón urê, phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa ba nguyên tố cấu thành nitơ, phospho và kali.

Bộ NN-PTNT cho rằng, việc bãi bỏ này nhằm đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, theo tinh thần Nghị quyết số 19-2006/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và phù hợp với Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Do vậy, Bộ NN-PTNT đồng ý với đề xuất của Bộ Công thương về việc bãi bỏ chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động và không quy định cửa nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón ure, phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa ba nguyên tố cấu thành nitơ, phospho và kali.

Trước đó, ngày 15/10/2014, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón. Thông tư này quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón thuộc danh mục quy định.

Riêng phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học là những trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này.