Di dời hơn 10.000 cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư

ThienNhien.Net – Hơn 10.000 cơ sở sản xuất đang hoạt động bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ở TP.HCM đều không phù hợp quy hoạch đô thị và buộc phải di dời.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020.

Ảnh minh họa: PanNature

Theo thống kê, hiện đang có hơn 10.000 cơ sở sản xuất hoạt động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Tất cả các cơ sở này đều không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị.

Cụ thể, TP.HCM sẽ di dời các cơ sở sản xuất nằm trong các dự án quy hoạch, công trình chuẩn bị triển khai. Các cơ sở sản xuất có chất dễ cháy nổ, phát tán mùi hôi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường…

Theo UBND TP.HCM, các cơ sở này đa số là cơ sở vừa và nhỏ, có vốn đầu tư ít, diện tích mặt bằng hạn chế, công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

Việc xử lý chất thải chưa được đầu tư thỏa đáng, nhất là các cơ sở sản xuất có công nghệ thiết bị cũ, lạc hậu nằm xen cài trong khu dân cư hoặc không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường, nguy cơ gây cháy nổ đối với khu dân cư.

Do vậy gây tác động xấu đến cộng đồng dân cư và gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát.

Do đó, TP.HCM sẽ từng bước di dời cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở dệt nhuộm, hóa chất, cơ khí vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoặc những cơ sở này phải di dời ra khỏi TP.HCM.

Tiếp đến, TP.HCM sẽ tiến hành di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào các nhà máy giết mổ công nghiệp tập trung và hiện đại. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tự di dời đến vị trí mới phù hợp quy hoạch nhằm hoạt động ổn định và phát triển lâu dài.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng công trình, sử dụng đất phù hợp với quy hoạch được ưu tiên thực hiện trước rồi mới bắt buộc phải di dời các cơ sở do không phù hợp quy hoạch.