Vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2: Có nguyên nhân chủ quan từ chủ đầu tư và thiếu giám sát từ chính quyền

ThienNhien.Net – Phải xem sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 vừa qua là bài học kinh nghiệm đắt giá. Sự cố vừa qua có nguyên nhân chủ quan từ phía chủ đầu tư và việc thiếu giám sát từ chính quyền địa phương.

Hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ giữa tháng 9 vừa qua.
Hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ giữa tháng 9 vừa qua.

Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu trong cuộc họp thường trực ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Quảng Nam về quản lý, vận hành các hồ thủy điện trong mùa lũ, giảm rủi ro thiên tai diễn ra trong ngày 22.11.Kết luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác vận hành các hồ thủy điện trong mùa lũ, phòng chống và rủi ro thiên tai, ông Thu một lần nữa nhấn mạnh đến vấn đề về sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 vừa qua. “Sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 vừa qua cho thấy có sự thiếu giám sát của chúng ta và cả sự chủ quan của chủ đầu tư”, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Thu yêu cầu phải rút kinh nghiệm từ sự cố lần này và thực tiễn quản lý, vận hành các hồ thủy điện bao năm qua. Việc đầu tư cho thủy lợi, thủy điện sẽ có kết quả tốt nếu có sự quản lý và vận hành tốt. Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất chính là sự phối hợp, điều hành giữa các bên liên quan cho thật tốt. Trong đó, yếu tố về con người đóng vai trò rất quan trọng. Yêu cầu quan trọng nhất là an toàn trong tất cả các tình huống.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 17 nhà máy thủy điện đã tham gia phát điện, một số dự án thủy điện khác đang triển khai. Sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 vừa qua không chỉ là bài học trong giám sát, quản lý vận hành các hồ thủy điện tại địa phương mà còn là bài học đắt giá cho các địa phương khác trong khi cả nước đang “chật vật” với quản lý, vận hành thủy điện mùa lũ.