Tăng cường bảo vệ, khôi phục hệ sinh thái biển ở các đầm, vịnh

ThienNhien.Net – Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái biển ở các đầm, vịnh; trong đó thành lập các khu bảo vệ, bảo tồn biển được xem là quan trọng nhất.

Rừng ngập mặn lâu năm ven đầm Nha Phu.
Rừng ngập mặn lâu năm ven đầm Nha Phu.

Từ tháng 11/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa tiến hành các bước để thành lập Khu bảo vệ biển đầm Nha Phu. Đầm này có diện tích mặt nước khoảng 1.500 ha, trải dài trên địa bàn 7 xã, phường của thị xã Ninh Hòa và 1 xã của thành phố Nha Trang.

Đầm Nha Phu có hệ động, thực vật đa dạng nhưng đang bị suy giảm do khai thác quá mức. Việc thành lập Khu bảo vệ biển này được thực hiện trên cơ sở xây dựng 2 vùng bảo vệ gồm: Vùng một thuộc phường Ninh Hà và xã Ninh Phú – thị xã Ninh Hòa; vùng còn lại thuộc xã Ninh Ích – thị xã Ninh Hòa và xã Vĩnh Lương – thành phố Nha Trang.

Theo ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, việc thành lập Khu bảo tồn biển đầm Nha Phu là rất cần thiết để bảo vệ các bãi sinh sản cho các loài thủy sản, qua đó giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản vốn đã bị suy giảm. Địa phương cũng đang thành lập các tổ bảo vệ dựa vào cộng đồng để bảo vệ nguồn lợi và bãi đẻ của các loài thủy sản ở đầm này.

Tỉnh Khánh Hòa có vùng biển, đảo rộng trên 47.000 km2, đường bờ biển dài 385 km. Theo đánh giá, vùng biển Khánh Hòa là 1 trong 4 trung tâm có đa dạng sinh học biển cao nhất thế giới, khi đã ghi nhận được 365 loài thuộc 64 giống san hô tạo rạn, trong rạn có hàng trăm loài cá, sinh vật biển có giá trị kinh tế và bảo tồn. Để bảo vệ hệ sinh thái biển tại các đầm, vịnh, thời gian qua tỉnh Khánh Hòa đã thành lập các khu bảo tồn biển. Theo đó, Khu bảo tồn biển Rạn Trào trong vịnh Vân Phong, được thành lập năm 2000 với diện tích 90 ha, trong đó vùng lõi 54 ha, đang giúp khôi phục các rạn san hô. Năm 2001, tỉnh thành lập Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Từ đó đến nay, tỉnh thực hiện nhiều biện pháp bảo tồn hệ sinh thái ở vịnh biển này như: Thu gom chất thải rắn, trồng rừng ngập mặn ven đảo, phục hồi san hô…

Nhiều nhà nghiên cứu về biển, đảo cho rằng, ngoài các khu bảo vệ, bảo tồn biển đã được thành lập, tỉnh Khánh Hòa cần thành lập Vườn quốc gia đảo Hòn Mun trên vịnh Nha Trang, thành lập thêm các khu bảo vệ, bảo tồn biển ở vịnh Cam Ranh và Vân Phong.