Đề xuất quy định về lưu giữ, vận chuyển khoáng sản

ThienNhien.Net – Tại dự thảo Nghị định về khai thác và kinh doanh khoáng sản, Bộ Công Thương đã đề xuất quy định về lưu giữ, vận chuyển khoáng sản.

Ảnh minh họa: PanNature
Ảnh minh họa: PanNature

Theo dự thảo, khoáng sản khi lưu giữ phải được phân tích, phân loại để quản lý; có đầy đủ hồ sơ theo dõi xuất, nhập, tồn, hợp đồng thuê kho, bãi, cơ sở kinh doanh theo quy định, trừ các kho, bãi chứa nằm trong quy hoạch của dự án.

Địa điểm lưu giữ khoáng sản tạm thời có thời gian sử dụng dưới 3 tháng, không sử dụng để lưu giữ khoáng sản độc hại. Địa điểm lưu giữ phải có biện pháp che chắn chống bụi, thu gom xử lý nước mặt tạm thời và có biện pháp phòng cháy (đối với khoáng sản có tính tự cháy).

Địa điểm lưu giữ khoáng sản cố định phải phù hợp với vị trí quy hoạch xây dựng của địa phương; phải có thiết kế hệ thống tường bao che, có hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước mặt, thiết bị chống bụi đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường.

Kho, bãi chứa gồm nhiều loại khoáng sản/sản phẩm khoáng sản khác nhau phải có các ô chứa riêng biệt. Đối với khoáng sản có tính tự cháy phải có biện pháp phòng ngừa, bố trí phương tiện phòng cháy – chữa cháy được cơ quan phòng cháy – chữa cháy kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện an toàn.

Dự thảo nêu rõ, đối với các kho, bãi chứa khoáng sản độc hại, ngoài quy định trên và các quy định khác có liên quan, khu vực kho, bãi chứa phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng theo quy định. Vị trí kho, bãi phải bố trí ra ngoài khu vực ảnh hưởng của dân cư, có tường chắn bao che, bố trí riêng biệt, không bố trí cùng với các kho, bãi chứa loại khoáng sản khác, có biển báo nguy hiểm, bảo vệ thường trực thường xuyên. Sở Công Thương thẩm định dự án và cấp giấy phép sử dụng kho, bãi chứa khoáng sản độc hại, trừ khoáng sản có chứa hàm lượng chất phóng xạ theo quy định.

Theo dự thảo, chủ các cơ sở lưu giữ khoáng sản phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về cơ sở lưu giữ khoáng sản cho Sở Công Thương bằng văn bản ít nhất là 10 ngày trước khi sử dụng để theo dõi và quản lý.

Vận chuyển khoáng sản

Theo dự thảo, khoáng sản khi vận chuyển phải có chứng từ, tài liệu kèm theo chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản theo quy định và các giấy tở khác theo quy định đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường (trừ vận chuyển nội bộ theo tuyến đã đăng ký với các cơ quan chức năng).

Phương tiện vận tải khoáng sản khi tham gia giao thông phải có trang thiết bị che chắn bảo đảm an toàn, không gây phát tán bụi và chất độc hại ra ngoài làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.