TRAFFIC tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.
Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online tại đây.
Hạn chót đăng ký: 10/07/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.