Bình Phước rà soát việc sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Trước tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, giao khoán sai quy định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh chỉ đạo các đơn vị chức năng cần thực hiện nghiêm kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước có báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Sông Bé, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Phước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Phước Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh yêu cầu đối với diện tích bị lấn chiếm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Sông Bé là 3.639ha, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Phước là 2.140,8ha, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Phước Long là 4.430,29ha, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các công ty, chính quyền địa phương rà soát báo cáo lại cho Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN
Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN

Đối với diện tích đất lâm nghiệp 18.647,9ha của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Sông Bé giao về địa phương sau khi sắp xếp đổi mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất báo cáo, xin chủ trương xây dựng đề án thành lập ban quản lý rừng theo Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 9/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ để quản lý diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bù Đốp; bàn giao diện tích đất thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ về cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh; bàn giao diện tích đất lâm nghiệp thuộc lâm phần nông lâm trường Nghĩa Trung về cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng quản lý.

Về hiện trạng sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Phước, tỉnh giao công ty chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương rà soát kết quả thực hiện công tác cấp đất sản xuất, hiện trạng sử dụng làm cơ sở để điều chỉnh ra khỏi đất lâm nghiệp đối với diện tích 515,7ha đất cấp trùng.

Ngoài ra, công ty rà soát công tác giao khoán, báo cáo rõ các trường hợp giao khoán sai quy định, sử dụng không đúng mục đích và đề xuất hướng xử lý trên diện tích 3.151,6ha đất giao khoán.

Còn đối với hiện trạng sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Phước Long, tỉnh giao công ty rà soát công tác giao khoán, báo cáo rõ trường hợp giao khoán trắng, sử dụng không đúng mục đích thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất, các trường hợp giao khoán rừng phòng hộ và đề xuất hướng xử lý.