Nghiên cứu hoạt động động đất tại Thừa Thiên Huế

ThienNhien.Net – Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Động đất tại thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) xảy ra trưa 6/12/2015
Động đất tại thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) xảy ra trưa 6/12/2015

Theo đó, định hướng mục tiêu là làm sáng tỏ đặc trưng hoạt động động đất tỉnh Thừa Thiên Huế, trọng tâm là khu vực các hồ chứa; đánh giá chi tiết độ nguy hiểm động đất khu vực thành phố Huế; đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại phục vụ quy hoạch, đảm bảo an toàn công trình hồ đập và công trình di tích văn hóa.

Yêu cầu đối với kết quả: Bản đồ địa chấn kiến tạo và địa động lực hiện tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế và lân cận tỷ lệ 1:250.000 và chi tiết cho khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế tỷ lệ 1:50.000; bộ bản đồ độ nguy hiểm động đất tỷ lệ khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế và lân cận tỷ lệ 1:250.000 và chi tiết cho thành phố Huế tỷ lệ 1:50.000; báo cáo về các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại phục vụ quy hoạch, đảm bảo an toàn công trình hồ đập và công trình di tích văn hóa; công bố tối thiểu 2 bài báo trên tạp chí chuyên ngành có uy tín; hỗ trợ đào tạo sau đại học.