Trà Vinh: Nắng nóng, hơn 2.400 ha tôm nuôi thiệt hại

ThienNhien.Net – Theo Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Trà Vinh, do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, môi trường nước ao nuôi biến động lớn đã khiến nhiều ao tôm nuôi bị nhiễm bệnh và chết hàng loạt.

Cụ thể trên địa bàn các huyện ven biển có hơn 2.400 ha nuôi tôm bị thiệt hại, hao hụt tôm giống 372 triệu con, nhất là tôm nuôi 15 – 45 ngày tuổi (206 triệu con tôm thẻ chân trắng, 166 triệu con tôm sú). Theo Cơ quan Thú y vùng VII (Cục Thú y), kết quả xét nghiệm các mẫu trên tôm sú, tôm thẻ nuôi tại các xã Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Hòa, Long Sơn, Mỹ Long Nam, Vĩnh Kim (Cầu Ngang), Long Hòa (Châu Thành) phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trong 9/16 mẫu xét nghiệm và virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) trong 5/8 mẫu xét nghiệm. Được biết, tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 19.200 lượt hộ thả tôm nuôi với hơn 2,3 tỉ con giống trên 19.100 ha, trong đó có 17.100 ha nuôi tôm sú và hơn 2.000 ha nuôi tôm thẻ chân trắng.