Đề nghị hỗ trợ gần 20 tỷ đồng cho công tác bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ cho tỉnh thực hiện công tác bảo vệ rừng giai đoạn 2016 – 2020 trong khuôn khổ Đề án tăng cường quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2013 – 2020. Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng diện tích rừng tự nhiên hiện đang nằm trong diện quản lý, bảo vệ của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn là 24.272 ha.

Trong đó, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh quản lý 13.074 ha; Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 11.198 ha (diện tích đã thực hiện giao khoán theo nguồn vốn 30a cho các hộ dân là 4.279 ha, với kinh phí hỗ trợ 300 ngàn đồng/ha và diện tích rừng tự nhiên còn lại Công ty tự quản lý bảo vệ đề nghị đưa vào hỗ trợ là 6.918 ha). Như vậy, tổng diện tích đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng theo đề án của Chính phủ trong thời gian đến là 19.993 ha, với kinh phí bảo vệ giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến 200 ngàn đồng/ha là gần 20 tỷ đồng. Riêng năm 2015, kinh phí cho công tác này là gần 4 tỷ đồng.