Đầu tư hơn 4,7 triệu USD cho dự án quốc gia về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Nhằm hạn chế những rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã xây dựng và triển khai dự án tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, với tổng kinh phí 4,747 triệu USD.

Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. (Ảnh: TTXVN)
Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, vốn ODA của dự án là 4,6 triệu USD và số vốn đối ứng là 147.000 USD. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2018.

Dự án này được thực hiện với 3 mục tiêu chính là nâng cao năng lực thể chế về ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu và các đầu mối liên quan; Tăng cường năng lực khoa học kỹ thuật trong xây dựng và thực hiện các hoạt động thích ứng, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan trung ương, địa phương và cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Tuệ – Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, cho biết sau hơn 2 năm xây dựng đề xuất dự án (từ cuối năm 2011), cho tới nay dự án đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Dự án nhằm hỗ trợ tăng cường nhận thức, năng lực thể chế và khoa học kỹ thuật để thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu cho một số Bộ, ngành và địa phương nhằm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hiện các bên thực hiện dự án cũng đã tiến hành một số hoạt động hỗ trợ như xây dựng dự thảo Luật Khí tượng Thủy văn, thành lập Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu.

Ban chỉ đạo dự án tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được thành lập theo Quyết định số 2709/QĐ – BTNMT ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 11 thành viên do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên-Môi trường và hai tỉnh: Quảng Ngãi và Lai Châu.