WWF phục hồi Khu đất ngập nước Láng Sen

ThienNhien.Net – Tiếp nối thành công mô hình phục hồi Vườn Quốc gia Tràm Chim – một điểm đất ngập nước mang tầm quan trọng quốc tế (RAMSAR), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) sẽ nhân rộng mô hình này để bảo tồn vùng đất ngập nước của Khu bảo tồn Láng Sen.

Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim và Khu bảo tồn (KBT) đất ngập nước Láng Sen là những gì còn sót lại của một vùng đất ngập nước tự nhiên rộng lớn Đồng Tháp Mười ngày xưa.

Dự án “Bảo vệ sự sống trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Sinh kế cộng đồng và thích nghi dựa vào hệ sinh thái ở Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen”, được tài trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và WWF-Đức, do WWF-Việt Nam, cùng hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và KBT đất ngập nước Láng Sen thực hiện sẽ kéo dài trong bốn năm.

Bà Annette Frick, Phó Ban Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết: “Chính phủ Đức đã có truyền thống lâu đời trong hỗ trợ Việt Nam phát triển. Dự án tại Láng Sen cho thấy tầm quan trọng của việc phục hồi đất ngập nước và hỗ trợ sinh kế địa phương và lợi ích hai bên đem lại cho nhau.”

Khu đất ngập nước Láng Sen (Ảnh: WWF)
Khu đất ngập nước Láng Sen (Ảnh: WWF)

Vùng đất ngập nước xung quanh KBT Láng Sen đã bị suy thoái nghiêm trọng trong những năm vừa qua do đất ngập nước bị chuyển đổi thành đất trồng lúa cùng với việc quản lý nguồn nước không thích hợp trong KBT. Việc duy trì mực nước nhân tạo cao trong vùng lõi KBT để phòng cháy đã làm thay đổi sinh cảnh, dẫn tới suy giảm nghiêm trọng quần thể các loài quan trọng, trong đó có Sếu đầu đỏ, những loài chưa thích nghi được với sự thay đổi môi trường tự nhiên và bãi ăn. Tuy nhiên, khoảng 1.500ha của KBT là vùng đất ngập nước và được bao phủ bởi cỏ, tạo thành nơi sinh sản và trú đông quan trọng cho các loài chim di cư và đất ngập nước và nhiều loài cá khác.

WWF sẽ tái phục hồi điều kiện tự nhiên của khu vực đất ngập nước thông qua hỗ trợ thực hiện một chế độ thủy văn mới giống với dòng chảy tự nhiên trước đó. Đồng thời, dự án sẽ nâng cao năng lực cho các cán bộ KBT đất ngập nước Láng Sen trong quản lý đất ngập nước và giám sát nguồn nước và động thực vật.

Dự án cũng góp phần giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu lên các cộng đồng xung quanh thông qua hỗ trợ thực hiện mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và tìm hiểu các cơ hội về sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất ngập nước.