Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất.

Điểm e, Khoản 2, Điều 23 Luật Khoáng sản quy định: Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản có nghĩa vụ nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng địa chất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy định này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể như sau: Các loại mẫu vật nộp vào Bảo tàng Địa chất là các mẫu đá, bao gồm đá trầm tích, đá magma, đá biến chất, đá kiến tạo có tích chất đặc trưng, đại diện cho các thành tạo địa chất phân bố trong khu vực, diện tích thi công đề án điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; mẫu đá mới phát hiện. Các mẫu sinh vật hóa đá mới phát hiện, xác định được giống, loài và có giá trị định tuổi.

Bên cạnh đó, nộp vào Bảo tàng địa chất các mẫu khoáng sản ở trạng thái tự nhiên bao gồm: a- Khoáng sản nhiêu liệu: than đá, than nâu; b- Khoáng sản kim loại, gồm các loại quặng: sắt, mangan, cromit, molybden, wonfram, nickel, bismut, liti, antimon, đồng, chì, kẽm, thiếc, bauxit, titan, đất hiếm, vàng, bạc, platin; c- Khoáng chất công nghiệp: apatit, barit, fluorit, phosphorit, serpentin, talc, asbet, vermiculit, mica, dolomit, felspat, kaolin, quarzit, magnesit, sét gốm sứ, sét chịu lửa, bentonit, cát thủy tinh, diatomit, graphit, đá hoa trắng, thạch anh; d- Đá quý, đá bán quý: corindon, najdac, granat, canxedon, topaz, tectit, huyền, thạch anh tinh thể, beril, rubi, saphir; đ- Các loại đá ốp lát.

Mẫu vật giao nộp phải là mẫu đại diện và có các đặc điểm đặc trưng quan sát được bằng mắt thường. Đồng thời, phải có thông tin kèm theo bao gồm: số hiệu mẫu, tên mẫu, vị trí lấy mẫu, người lấy mẫu và thời gian lấy mẫu, đặc điểm mẫu.

Thông tư cũng quy định, tổ chức, cá nhân thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản có trách nhiệm nộp đầy đủ mẫu vật, bảo đảm về số lượng, quy cách, chất lượng mẫu vật. Địa điểm giao nộp mẫu vật là Bảo tàng Địa chất tại thành phố Hà Nội hoặc chi nhánh của Bảo tàng Địa chất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Địa chất có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận mẫu vật và cấp giấy xác nhận giao nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản cho tổ chức, cá nhân nộp theo mẫu quy định. Thời gian kiểm tra, tiếp nhận và cấp giấy xác nhận giao nộp mẫu vật không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ mẫu vật và hồ sơ hợp lệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2014.