Nhiều thủy điện ở Yên Bái chưa có phương án xả lũ

ThienNhien.Net – Đến đầu tháng 8/2014, ngoài nhà máy thủy điện Thác Bà có công suất lắp máy 120 MW, được đưa vào sử dụng năm 1971; tỉnh Yên Bái có tám dự án với chín nhà máy phát điện, trong tổng số 91 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch với tổng công suất lắp máy 303,676MW.

Hồ chứa thủy điện Ngòi Hút 2 xả nước qua đập tràn đầu tháng 8/2014 (Ảnh: Nhân Dân)
Hồ chứa thủy điện Ngòi Hút 2 xả nước qua đập tràn đầu tháng 8/2014 (Ảnh: Nhân Dân)

Chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn đập, Sở Công thương tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư lập các phương án bảo vệ đập; phương án phòng, chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ; lắp đặt các thiết bị quan trắc đập; cắm mốc bảo vệ hành lang và hồ chứa…Qua kiểm tra, đã có sáu nhà máy lập phương án bảo vệ đập và phương án bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ; bốn nhà máy có phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập.

Tuy nhiên, các hồ chứa thủy điện hiện tại không có trạm quan trắc mưa, quan trắc thủy văn trong lưu vực, nên không chủ động được việc điều tiết lượng nước hồ khi có mưa bão. Nhiều công trình hồ chứa thủy điện thiếu cán bộ về thủy lợi, thủy văn nên không có phương án xả lũ hợp lý, hiệu quả.

Các nhà máy thủy điện nhỏ tại Yên Bái chủ yếu được xây dựng trên các chi lưu của sông Hồng, sông Đà như: Ngòi Hút, Ngòi Thia, Mường Kim, Nậm Đông, Nậm Tục…nếu không kịp thời có các phương án xả lũ hiệu quả trong mùa mưa sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân vùng hạ lưu.