Đóng điện thành công đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa

ThienNhien.Net – Công trình đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa là dự án năng lượng cấp I, có tổng mức đầu tư 2.261 tỷ đồng.

Vào lúc 19 giờ 07 phút tối 26/07, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đóng điện thử nghiệm, nghiệm thu thành công đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa. Đây là đường dây 500kV mạch kép (2 mạch) dài 139 km đi qua các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang.

Công trình đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa là dự án năng lượng cấp I, có tổng mức đầu tư 2.261 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa đi vào vận hành sẽ truyền tải công suất của cụm Nhiệt điện Quảng Ninh – Mông Dương vào hệ thống điện quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của Miền Bắc cũng như cả nước; đảm bảo tiêu chí n-1, khép kín mạch vòng 500kV cho khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc, góp phần nâng cao khả năng vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, liên tục và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống, đồng thời dự phòng cho sự phát triển nguồn nhiệt điện giai đoạn sau năm 2020 tại khu vực Quảng Ninh.