Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt 2.850 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nguồn thu từ dịch vụ môi trường trong hai năm gần đây có xu hướng tăng dần và đã có đóng góp quan trọng trong việc phát triển rừng bền vững.

Ngày 27/2, tại Hội nghị triển khai kế hoạch 2014 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng gắn với Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng do Tổng cục Lâm nghiệp và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp tổ chức ở Hà Nội, ông Hà Công Tuấn cho biết đến nay, toàn quốc đã có 34 tỉnh, thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, tạo ra nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt gần 2.850 tỷ đồng trong giai đoạn 2009-2013.

Riêng năm 2013, toàn quốc đã thu được 1.068 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng với nguồn thu chủ yếu là cung ứng nước cho nhà máy thủy điện với 1.043 tỷ đồng; tiếp đến là cung ứng nước cho nhà máy nước sạch là 24 tỷ đồng và từ du lịch là 1 tỷ đồng.

Trong hai năm 2012-2013, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bình quân của toàn quốc đạt trên 200.000 đồng/ha, đặc biệt tại một số tỉnh có mức chi trả bình quân cao như Lâm Đồng là 350.000 đồng/ha, Kon Tum là 362.000 đồng/ha và Lai Châu gần 300.000 đồng/ha.

Ông Tuấn cho biết, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng trong hai năm gần đây đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách trung ương đầu tư cho ngành lâm nghiệp.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan nhưng trong quá trình thực thi chính sách vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng tới các chủ rừng còn chậm và đạt tỷ lệ chưa cao; việc chấp hành thu nộp của một số đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng còn chưa đầy đủ, nợ đọng tiền dịch vụ môi trường còn kéo dài.

Để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng phát huy hiệu quả cao hơn trong công tác bảo vệ rừng, các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị như sớm xây dựng chế tài xử lý đơn vị chậm hoặc không nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh để thực hiện rà soát chủ rừng.