Lực lượng kiểm lâm được trang bị súng quân dụng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công an vừa ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

Theo quy định tại Thông tư số 01 thì lực lượng Kiểm lâm (từ Cục Kiểm lâm đến các trạm Kiểm lâm) được trang bị súng quân dụng (súng ngắn, súng tiểu liên và đạn) cùng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su, hơi cay, chất gây mê, dùi cui điện, áo giáp, găng bắt dao, mũ chống đạn, khóa số 8, động vật nghiệp vụ…), còn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có thể được trang bị các loại công cụ hỗ trợ: Dùi cui điện, dùi cui cao su, phương tiện xịt hơi cay, áo giáp, găng bắt dao, mũ chống đạn.

Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ chỉ được giao cho những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, truy quét các tụ điểm khai thác, mua, bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái quy định của pháp luật.

Cán bộ Kiểm lâm đáp ứng điều kiện quy định, được huấn luyện chuyên môn, được cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí thì được giao vũ khí để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, truy quét các tụ điểm khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép.

Khi thi hành công vụ, người được giao sử dụng vũ khí quân dụng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc nổ súng phải tuân thủ quy định tại Điều 22 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Điều 9 Nghị định 25/2012/NĐ-CP.

Thông tư số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA có hiệu lực từ ngày 10/3/2014.