Phê duyệt các dự án thực hiện điều tra, quản lý tài nguyên – môi trường biển

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013-2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Trong đó, từ năm 2013-2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đề án điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam.

Dự án điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường các bãi bồi ven biển phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh quốc phòng do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện từ năm 2013-2016.

Bờ biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh (Ảnh: ThienNhien.Net)
Bờ biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh (Ảnh: ThienNhien.Net)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì đề án điều tra, đánh giá ký sinh trùng gây hại và vi sinh vật trên các vùng biển Việt Nam nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển và sức khỏe cộng đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013-2016.

Dự án điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và được thực hiện từ năm 2013-2015…

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án được xác định cụ thể trên cơ sở phê duyệt từng dự án khả thi theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ, dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm hiệu quả thiết thực của dự án; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.