Hà Tĩnh: Khởi động Chương trình UN-REDD giai đoạn II

ThienNhien.Net – UN-REDD là chương trình hợp tác Liên hợp quốc về Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) ở các nước đang phát triển được Chính phủ Na Uy tài trợ với tổng kinh phí 180 triệu Curon Na Uy tương đương khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Chương trình UN-REDD sẽ trở thành trụ cột chính trong kế hoạch giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính từ ngành NN-PTNT của Việt Nam vào năm 2020.

Mục tiêu của chương trình là tăng diện tích bao phủ rừng ở Việt Nam lên 45% vào năm 2020 thông qua xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm giải quyết các nguyên nhân của việc chặt phá rừng và suy thoái rừng. Cụ thể, chương trình sẽ tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện REDD+ tại sáu tỉnh thí điểm đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau, gồm: Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Bình Thuận, Cà Mau.

Ở Hà Tĩnh, chương trình đã bắt đầu lập kế hoạch REDD+ ở cấp địa phương, có sự tham gia của người dân. Tới đây, các cơ quan nhà nước, chủ rừng và cộng đồng địa phương sẽ cùng thảo luận để thống nhất các biện pháp hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, thúc đẩy quản lý bảo tồn rừng bền vững và nâng cao trữ lượng các bon rừng.

Ngoài ra, các bên cũng sẽ thảo luận về những khuyến khích vật chất hoặc lợi ích đối với người sử dụng đất, đối tượng chủ chốt để dẫn tới những thay đổi cần thiết ở địa phương.