Lâm Đồng: Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

ThienNhien.Net – Ngày 7/1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại 3 huyện Cát Tiên, Đạ Huoai, Lạc Dương và TP.Bảo Lộc giai đoạn 2013 – 2020.

Theo đó, diện tích rừng của 3 huyện đều giảm vào năm 2020: Lạc Dương từ 116.586ha (tỷ lệ che phủ 89,03%) hiện nay giảm còn 116.573ha (gần 89,03%) vào năm 2020, Đạ Huoai từ 31.916ha (64,44%) giảm còn 31.494ha (63,58%) và Cát Tiên từ 27.000ha (63,29%) giảm còn 26.634ha (62,43%).

Riêng với TP.Bảo Lộc, diện tích đất lâm nghiệp sẽ được nâng lên 2.334ha vào năm 2020 (tương đương 10,04%).