Đề xuất mức phí thẩm định hồ sơ cây trồng biến đổi gien

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính đề xuất mức phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen là 70 triệu đồng/1 lần thẩm định.

Đề xuất trên được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen phải nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận này.

Theo Bộ Tài chính, thời hạn nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học chậm nhất sau 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chấp nhận hồ sơ đăng ký là hợp lệ.

Nhiều ý kiến các chuyên gia cho rằng, cây trồng biến đổi gien mang lại rất nhiều lợi ích về kinh tế cũng như bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học cho môi trường (tăng khả năng cải tạo đất, chống chịu sâu bệnh, không cần dùng thuốc trừ sâu cho môi trường, không gây ô nhiễm môi trường…).

Hiện trên thế giới đã tạo ra và đưa vào sản xuất 329 giống cây trồng biến đổi gien và được sử dụng tại 34 quốc gia trên toàn thế giới. Trên thực tế, tại Việt Nam đã cho nhập ngô, đậu tương, bông biến đổi gien về sản xuất và đưa vào sử dụng nhưng chưa trực tiếp tạo ra và làm chủ được giống cây trồng này.

Ở nước ta, ngay từ năm 2006 Chính phủ đã có chương trình và kế hoạch đẩy mạnh phát triển ứng dụng và công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2011 – 2015 sẽ đưa một số giống cây trồng biến đổi gien như bông, ngô, đậu tương vào sản xuất.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.