Thủ tướng chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa nước

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ ngày 14/10 đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

Chỉ thị nêu rõ, hiện nay trên cả nước có gần 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang hoạt động. Các hồ chứa này đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa, nhất là các hồ thủy lợi vừa và nhỏ được xây dựng từ 30 – 40 năm trước, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường và sự xuống cấp theo thời gian tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mất an toàn hồ chứa.

Một góc hồ Hòn Gà có dung tích chứa 1,4 triệu m3 nước phục vụ tưới cho gần 200 ha lúa, hoa màu của xã Bình Thành (huyện Tây Sơn (Ảnh: Đình Huệ - TTXVN)
Một góc hồ Hòn Gà có dung tích chứa 1,4 triệu m3 nước phục vụ tưới cho gần 200 ha lúa, hoa màu của xã Bình Thành, huyện Tây Sơn (Ảnh: Đình Huệ – TTXVN)

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý an toàn đập, Thủ tướng yêu cầu các Bộ gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có hồ chứa triển khai thực hiện một số công việc chủ yếu.

Các công việc trên bao gồm: tà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập; phân cấp quản lý với trách nhiệm cụ thể của từng Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư, xây dựng các công trình hồ chứa; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, rà soát các dự án chưa triển khai xây dựng (kể cả các dự án đã bố trí vốn), kiên quyết dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo bền vững; củng cố lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn hồ đập…

Chỉ thị cũng đã nêu một số nhiệm vụ cụ thể đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trong việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước.