Quảng Nam: Tiếp nhận dự án thích ứng với BĐKH

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của Cơ quan Viện trợ Phát triển Australia, trong đó lấy trẻ em làm trung tâm.

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra bão lũ trên diện rộng. Ảnh VGP/Lưu Hương Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu được Cơ quan Viện trợ Phát triển Australia (AusAID) tài trợ thông qua tổ chức Save the Children (SC) với tổng giá trị viện trợ hơn 10,6 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại các xã Duy Thu, Duy Tân, Duy Thành, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và các xã Bình Nam, Bình Hải, Bình Minh (huyện Thăng Bình).

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường hiểu biết cho trẻ em và cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực của trẻ em và cộng đồng để lập kế hoạch và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu thông qua lập kế hoạch có sự tham gia và hành động dựa vào cộng đồng.

Dự án cũng góp phần nâng cao năng lực cơ quan Nhà nước ở cấp cơ sở và xã hội dân sự để thực hiện các chương trình thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hiểu biết và sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách trong thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Trước đó, Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) của Hoa Kỳ cũng tài trợ cho tỉnh Quảng Nam 2,47 tỷ đồng để thực hiện Dự án “Lá chắn xanh” nhằm tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng ven biển trước những tác động của thiên tai. Dự án được triển khai tại 6 xã thuộc huyện Núi Thành (xã Tam Anh Bắc, Tam Hoà và Tam Hải) và huyện Thăng Bình (Bình Nam, Bình Giang và Bình Triều). Thời gian thực hiện từ 11/2012 đến 9/2014.