Đưa biến đổi khí hậu vào giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

ThienNhien.Net – Từ ngày 10.9, chương trình giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong học phần đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành nông – lâm nghiệp – thuỷ sản và công nghệ kỹ thuật sẽ chính thức có hiệu lực theo thông tư mới ban hành của bộ Giáo dục và đào tạo.

Chương trình được thực hiện từ năm học 2013 – 2014; có thời lượng 30 tiết, ứng với hai đơn vị học trình. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường và ngành học, các trường xây dựng bài giảng phù hợp với mục tiêu và nội dung cơ bản của học phần.

Theo đề án “Đưa kiến thức, kỹ năng, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vào nhà trường giai đoạn năm 2011 – 2020” đến năm 2020, 80% cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên toàn ngành được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, tránh, và giảm nhẹ thiên tai. Tổng số vốn để triển khai đề án “Đưa kiến thức, kỹ năng, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vào nhà trường giai đoạn năm 2011 – 2020” dự kiến trên 52 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 35 tỉ đồng và ngân sách địa phương là trên 17 tỉ đồng.