Khoảng 94 tỷ đồng xây dựng dự án cấp nước sạch liên xã huyện Thanh Oai

ThienNhien.Net – Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội cho biết đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát hiện trạng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan chuyên môn thẩm định bản vẽ thiết kế thi công dự án cấp nước sạch liên xã của huyện Thanh Oai.

Dự án này triển khai xây dựng tại xã Tam Hưng và Thanh Thùy với công suất khoảng 3.500m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư khoảng 94 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương cấp phát thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ 60%, ngân sách thành phố vay lại từ WB 30%, còn lại do nhân dân đóng góp. Dự án sẽ được khởi công vào đầu năm 2014 và đến cuối năm 2015 hoàn thành đưa vào khai thác, cung cấp nước sạch bền vững cho nhân dân địa phương.