VQG Cát Tiên tiếp nhận thêm 10.000 ha rừng tự nhiên

ThienNhien.Net – Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên sẽ tiếp nhận quản lý hơn 10.000 ha rừng tự nhiên, trong đó có 4.900ha rừng gỗ và 5.760 ha rừng hỗn giao do Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp La Ngà bàn giao. Thỏa thuận này đã được hai bên ký kết vào ngày 5/7.

Khu vực rừng tự nhiên dự kiến được bàn giao không có dân cư sinh sống và là một dải rừng liên tục, liền khoảnh, liền lô, giáp VQG Cát Tiên với chiều dài khoảng 26km, rất thuận lợi cho công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ. Đồng thời, VQG Cát Tiên có thể mở rộng được sinh cảnh cho các loài thú quý hiếm như voi, bò tót, bò rừng, vượn đen má vàng, chà vá chân đen… và đặc biệt là mở rộng sinh cảnh cho loài voi châu Á, nhằm giảm áp lực xung đột giữa voi với người hiện nay.