Chấm dứt việc khai thác ti-tan trong khu vực sân bay Chu Lai

ThienNhien.Net – Ngày 19/6, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường… báo cáo tình hình kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác ti-tan trái phép tại khu vực sân bay Chu Lai (Quảng Nam).

Báo cáo nêu rõ, hoạt động khai thác ti-tan của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ khoa học kỹ thuật Trung Việt (đơn vị trước đây được cấp phép thực hiện Dự án Làm sạch môi trường kết hợp khai thác tận thu quặng ti-tan và trồng rừng sinh thái trong khu vực sân bay Chu Lai đã hết hạn từ ngày 1/1/2012), đây là hiện tượng khai thác trái phép khoáng sản ti-tan nằm trên diện tích đất quốc phòng do Sư đoàn 372 quản lý. Vào ngày 5/6/2013, UBND tỉnh ban hành công văn về xử lý hoạt động khai thác ti-tan trái phép tại khu vực sân bay Chu Lai.

Theo đó, đề nghị đơn vị đang được giao quản lý, sử dụng đất sân bay tập trung giải quyết các tồn tại liên quan đến việc chấm dứt hoạt động khai thác ti-tan của Dự án Làm sạch môi trường kết hợp khai thác tận thu quặng ti-tan và trồng rừng sinh thái trong khu vực sân bay Chu Lai với Công ty CP Thương mại và Dịch vụ khoa học kỹ thuật Trung Việt. Ðồng thời yêu cầu công ty này chấm dứt tình trạng khai thác ti-tan trái phép trong khu vực sân bay Chu Lai; di dời toàn bộ máy móc, thiết bị, dụng cụ… phục vụ khai thác ti-tan ra khỏi khu vực sân bay Chu Lai trước ngày 30/6/2013; thực hiện việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.