Xử lý ô nhiễm môi trường tại đồng muối Thông Thuận

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và huyện Tuy Phong tập trung giải quyết dứt điểm tình hình ô nhiễm môi trường liên quan đến đồng muối Thông Thuận tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích, vận động người dân, giải quyết bồi thường thiệt hại, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực này.

Từ khi bắt đầu hoạt động (năm 2005) đến nay, đồng muối của Công ty TNHH Thông Thuận tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong đã làm nhiễm mặn, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 100 hộ dân ở gần đồng muối. Mặc dù các ngành chức năng đã nhiều lần kiểm tra, nhưng vụ việc vẫn chưa giải quyết thỏa đáng, trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân ngày càng nghiêm trọng hơn.

Ảnh: binhthuantv.vn
Ảnh: binhthuantv.vn

Do đồng muối được xây dựng quá gần và cao hơn mặt bằng khu dân cư, nên nước muối đã thẩm thấu gây nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 148 hộ dân xã Vĩnh Hảo. UBND tỉnh Bình Thuận đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường của công ty Thông Thuận trong quá trình sản xuất muối.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước ngầm, nước mặt, nước thải, đất và không khí để phân tích các thông số ô nhiễm môi trường. Kết quả phân tích các thông số như pH, độ cứng toàn phần (tính theo CaCO3); hàm lượng chất rắn tổng cộng, hàm lượng Clorua đều vượt Quy chuẩn cho phép, thấp nhất là hai lần và cao nhất là 74 lần. Đoàn kiểm tra đã xác định được chất lượng nước ngầm, nước mặt ở khu vực gần đồng muối có sự thâm nhập của nước thải từ cánh đồng muối Thông Thuận. Riêng mẫu không khí, các thông số phân tích đều có xuất hiện, nhưng còn nằm trong giới hạn cho phép.

Để thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và sớm ổn định đời sống của người dân ở gần đồng muối Thông Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở ngành liên quan và huyện Tuy Phong tập trung giải quyết dứt điểm tình hình ô nhiễm môi trường liên quan đến đồng muối Thông Thuận.

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung nghiên cứu, rà soát các giải pháp khắc phục nhiễm mặn mà Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tại Đề án xác định nguyên nhân, phạm vi, mức độ nhiễm mặn đất do hoạt động sản xuất muối của Công ty Thông Thuận để yêu cầu, đôn đốc, hướng dẫn Công ty có kế hoạch đầu tư, thực hiện nghiêm túc công tác khắc phục nhiễm mặn.