Phê duyệt danh mục hỗ trợ kỹ thuật Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng” do Cơ quan Phát triển quốc tế Úc (AusAID) viện trợ không hoàn lại ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Y tế và Kiểm toán Nhà nước hoàn chỉnh văn kiện, thẩm định và phê duyệt dự án, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2005 – 2010) tại 4 địa phương, gồm: Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình. Giai đoạn 2 (2008 – 2013) tại 8 địa phương, gồm: Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam và Thanh Hóa.

Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của cộng đồng một cách đầy đủ, bền vững và hỗ trợ cộng đồng cải thiện các công trình vệ sinh hộ gia đình; nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh, chấp nhận và thực hành các hành vi vệ sinh để cải thiện sức khỏe gia đình và sự nuôi dưỡng trẻ em.

Đồng thời, nâng cao năng lực của xã và thôn trong việc lập kế hoạch và quản lý các công trình hạ tầng cơ sở và năng lực của chính quyền địa phương trong việc tạo thuận lợi và hỗ trợ cho các sáng kiến của cộng đồng.