Đà Nẵng: Hơn 2.500 ha đất được rà phá bom mìn

ThienNhien.Net – Trong năm 2012, 2.558,69 ha đất tại Đà Nẵng đã được rà phá bom mìn, vật liệu gây nổ theo chương trình 504 của Chính phủ.

Lực lượng chức năng rà phá bom mìn tại Đà Nẵng (Ảnh: Chinhphu.vn)

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết đến hết năm 2015, Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà phá bom mìn, vật liệu nổ cho khoảng 11.000 ha đất nữa với độ sâu rà phá đến 3 mét.

Đại tá Trương Chí Lăng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP cho biết việc rà phá bom mìn, vật nổ theo chương trình 504 của Chính phủ đã đem lại hiệu quả rất lớn, tạo điều kiện cho địa phương quy hoạch, phát triển các khu dân cư và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Được biết, hiện 7/8 quận huyện thuộc Đà Nẵng còn khoảng 49.986 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Tuy nhiên, để rà phá bom mìn cho diện tích nói trên cần một khoản kinh phí rất lớn, TP cần sự hỗ trợ từ Nhà nước và cộng đồng quốc tế để xử lý.

Ngày 21/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 504/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025 (gọi tắt là Chương trình 504). Chương trình được triển khai và thực hiện trên phạm vi toàn quốc với 6 dự án lớn.

Chương trình đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm làm giảm bớt, tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom, mìn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom, mìn hòa nhập đời sống xã hội.