Đến năm 2020, Hà Nội xây mới, mở rộng 15 khu xử lý rác thải

ThienNhien.Net – Sáng 6/12, HĐND Thành phố đã nghe, thảo luận tờ trình của UBND Thành phố về quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch.

Theo tờ trình, mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố xanh, sạch, chất thải rắn được phân loại, tận thu tối đa và xử lý bằng công nghệ tiên tiến góp phần giảm thiểu lượng chất thải chôn lấp, chất thải nguy hại được xử lý triệt để, không gây ô nhiễm môi trường. Tất cả các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP Hà Nội được áp dụng công nghệ tiên tiến, hợp vệ sinh; Đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất rắn trên địa bàn Thành phố; Làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mở rộng hệ thống thu gom, vận chuyển, các điểm tập kết, các trạm trung chuyển, các cơ sở xử lý chất thải rắn hiện có trên địa bàn Thành phố.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Quy hoạch được chia làm 3 giai đoạn: triển khai giai đoạn đầu đến năm 2020; giai đoạn quy hoạch đến năm 2030; giai đoạn định hướng quy hoạch từ năm 2030-2050.

Theo quy hoạch, chất thải rắn sinh hoạt sẽ được phân loại, thu gom và xử lý theo các công nghệ: tái chế, sản xuất phân hữu cơ, đốt và chôn lấp hợp vệ sinh theo 3 vùng:

Vùng 1 gồm đô thị nội đô lịch sử; khu vực từ vành đai 2 đến sông Nhuệ, khu đô thị Mê Linh – Đông Anh, khu đô thị Đông Anh, khu đô thị Yên Viên – Long Biên – Gia Lâm, khu đô thị Sóc Sơn, thị trấn Kim Hoa, thị trấn Nỉ, thị trấn Phù Đổng, khu vực nông thôn huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm. Chất thải rắn vùng 1 được xử lý tại các khu xử lý: Nam Sơn, Việt Hùng, Kiêu Kỵ, Phù Đổng, Cầu Diễn.

Vùng 2 gồm một phần chuỗi đô thị từ sông Nhuệ đến vành đai 4 (gồm đô thị thuộc các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, quận Hà Đông), đô thị Phú Xuyên, các thị trấn Thường Tín, Kim Bài, Vân Đình, Đại Nghĩa và khu vực nông thôn các huyện Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên. Rác vùng này được xử lý tại các khu Cao Dương, Châu Can, Mỹ Thành, Hợp Thanh, Vân Đình, Đông Lỗ.

Vùng 3 gồm một phần chuỗi đô thị từ sông Nhuệ đến vành đai 4 (gồm đô thị thuộc các huyện Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức), đô thị Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai; các thị trấn sinh thái Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn; các thị trấn Tây Đằng, Phùng, Liên Quan, Phúc Thọ cũ và các khu vực nông thôn các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ, ngoại thị Thị xã Sơn Tây. Rác thải vùng này được xử lý tại các khu Đồng Ké, Núi Thoong, Lại Thượng, Đan Phượng, Xuân Sơn.

Thành phố dự kiến quy hoạch 17 khu xử lý chất thải rắn cho toàn thành phố và 29 bãi chôn lấp phế thải xây dựng và bùn thải. Đồng thời, xây dựng 6 trạm trung chuyển chất thải rắn phục vụ cho các loại chất thải rắn. Thành phố sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến (đốt, tái chế) đảm bảo vệ sinh môi trường phù hợp với từng loại chất thải rắn, hạn chế việc chôn lấp nhằm giảm nhu cầu đất cho chôn lấp.

Dự kiến, tổng mức đầu tư để thực hiện Quy hoạch chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là khoảng 107.573 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động tổng hợp từ các nguồn lực đầu tư: vốn vay ODA, nguồn vốn ngân sách, vay vốn thương mại từ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển của TP Hà Nội, mở rộng các hình thức BOO, BOT, PPP. Trong đó, giai đoạn từ nay đến 2020, Thành phố sẽ xây dựng 13 bãi đổ bùn thải thoát nước; xây mới hoặc mở rộng 15 khu xử lý chất thải rắn.

Để triển khai quy hoạch, Hà Nội đưa ra 4 nhóm giải pháp: Triển khai thực hiện các dự án ưu tiên, kế hoạch phát các khu xử lý đồng bộ, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Từng bước tập trng, bàn giao các công trình liên quan trực tiếp công tác xử lý chất thải rắn cho đơn vị đầu mối quản lý mạng lưới thu gom vận chuyển chất thải rắn để chủ động phục vụ công tác quản lý, thực hiện theo quy hoạch. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành trong công tác cấp phép, chuẩn bị đầu tư, quản lý xây dựng cũng như vận hành các trạm trung chuyển, khu xử lý, khu liên hợp xử lý theo đúng quy hoạch được duyệt. Xây dựng và áp dụng quy định quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy hoạc mạng lưới thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

Trên cơ sở tờ trình của UBND TP và thảo luận đóng góp của các đại biểu, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về “Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” với 85,3% đại biểu tán thành.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.