Hà Nội đề nghị hỗ trợ 165 tỷ đồng củng cố, nâng cấp đê sông

ThienNhien.Net – Theo báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2013 Chương trình Củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong năm 2010 và 2011, tổng kinh phí thực hiện Chương trình hết hơn 1.286 tỷ đồng.

Về kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố, nâng cấp đê sông năm 2013, hiện trên địa bàn thành phố có 19 dự án nâng cấp đê sông đang tiếp tục triển khai và 38 dự án trong năm 2013 bắt đầu triển khai với kinh phí đầu tư lớn. Năm 2013 dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 700 tỷ đồng cho các dự án đang triển khai thi công và các dự án bắt đầu triển khai thực hiện thuộc Chương trình Nâng cấp đê sông. Ngoài ra, năm 2013 thành phố Hà Nội còn đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên.

Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 9/12/2009. Theo quyết định này, kinh phí cho Chương trình Nâng cấp đê sông của Hà Nội là 1.597,91 tỷ đồng. Trong hai năm 2010 và 2011, kinh phí để thực hiện Chương trình Nâng cấp đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã là 1.286,365 tỷ đồng, trong khi đó, một số tuyến đê cần nâng cấp , đầu tư, cải tạo. Vì vậy, cần tăng mức đầu tư từ nguồn kinh phí tu bổ đê điều năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. UBND TP đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí 165 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các hạng mục của Chương trình Nâng cấp đê sông trên địa bàn thành phố.