Mô hình canh tác thích ứng BĐKH được triển khai tại Huế

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1483/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Mô hình canh tác thích ứng BĐKH tại Thừa Thiên Huế” do Tổ chức NAV (Nordic Assistance to Vietnam) tài trợ.

Ảnh: Khoa học đời sống

Theo đó, Mô hình sẽ được thực hiện tại thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền và Quảng Điền với mục tiêu giảm tình trạng dễ bị tổn thương cho cộng đồng nghèo và những người bị thiệt thòi trong cộng đồng do BĐKH gây ra.

Với tổng vốn viện trợ: 227.659.500 đồng, Dự án sẽ tập trung vào 4 hoạt động chính là Tập huấn kỹ thuật cho nông dân, xây dựng 2 điểm trình diễn trồng rau trên giàn (70m2/điểm) tại huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà, xây dựng 2 điểm trình diễn sản xuất lúa chịu rét (2 ha) tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà, nhập lúa giống chịu rét của miền Bắc.

Thời gian thực hiện dự án là 12 tháng với sự chủ quản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đơn vị tiếp nhận thực hiện là Trung tâm Khuyến nông – Lâm – Ngư Thừa Thiên Huế.