Học thích ứng BĐKH từ phương pháp quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

http://iied.org/communities-adapting-climate-change-can-learn-revolutionary-conservation-method

ThienNhien.Net – Báo cáo mới của Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED) cho biết, các cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên thế giới hoàn toàn có thể học được những kinh nghiệm quý báu từ phương pháp quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng (CBNRM) – một hướng tiếp cận bảo tồn và phát triển dựa trên 4 trụ cột chính (sử dụng bền vững; trao quyền quản lý cho địa phương; kiểm soát tập trung cùng các quyền lợi hợp pháp đối với tài nguyên và các biện pháp khuyến khích kinh tế), được khơi mào ở khu vực phía Nam châu Phi.

(Ảnh minh họa: Iied.org)

Qua tìm hiểu các mô hình về quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng, Muyeye Chambwera – chuyên gia kinh tế học tài nguyên và kinh tế học thích ứng BĐKH của IIED – và các cộng sự nhận thấy rằng các phương pháp CBNRM có thể cung cấp nhiều chiến lược hiệu quả giúp tăng khả năng thích ứng của cộng đồng trước những thách thức như hạn hán, lũ lụt, nhiệt độ khắc nghiệt hay sự thay đổi lượng mưa…

Trong đó, cộng đồng có thể đúc rút được một số bài học lớn từ phương pháp quản lý này để ứng dụng vào quá trình thích ứng BĐKH, bao gồm: phối hợp các chiến lược quản lý tài nguyên và tạo lập sinh kế bền vững; nâng cao năng lực địa phương; đưa ra các biện pháp khuyến khích kinh tế trực tiếp và khả thi; gia tăng và ổn định thu nhập cho các hộ dân; xây dựng các dự án thích ứng dựa vào cộng đồng trên cơ sở các tổ chức truyền thống chứ không chỉ dựa vào các tổ chức mới thành lập, có tính đến tất cả các bên liên quan; đồng thời tạo dựng niềm tin giữa cộng đồng và lãnh đạo địa phương, cũng như giữa giới lãnh đạo và các nhóm dự án…

Hiện phương pháp quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng đang được triển khai trên nhiều cấp độ, từ địa phương, quốc gia đến cấp khu vực, hứa hẹn khả năng có thể áp dụng rộng rãi trong các cộng đồng vẫn đang ngày ngày phải đối mặt với những hiểm họa từ khí hậu.