Phát hiện vi phạm về quản lý tài chính dự án 661 tại Bắc Mê

ThienNhien.Net – Qua thanh tra công tác quản lý tài chính dự án trồng mới 5 triệu héc-ta rừng tại huyện Bắc Mê, lực lượng thanh tra tỉnh Hà Giang đã phát hiện vi phạm.

Theo Báo Thanh tra điện tử ngày 07/05/2012, việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho Chương trình trồng mới 5 triệu héc-ta rừng tại huyện Bắc Mê được đánh giá cơ bản đúng quy định nhưng thiếu sót trong kiểm tra, giám sát và nghiệm thu diện tích thi công rừng trồng.

Đối với diện tích rừng sản xuất được trồng, chăm sóc trong giai đoạn 2008 – 2010 tại 6/13 xã của huyện Bắc Mê, thanh tra tỉnh phát hiện 30ha không có rừng, 30,9ha thiết kế rừng trùng giữa các năm nhưng đã được nghiệm thu thanh quyết toán. Đối với rừng phòng hộ trồng, chăm sóc trong giai đoạn 2006 – 2011 tại 9/13 xã, đã có 80,5 ha không có rừng được nghiệm thu quyết toán. Lực lượng thanh tra cũng chỉ ra các vi phạm về chứng từ và quy trình mua, bán.

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án trồng mới 5 triệu héc-ta rừng và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Mê tổ chức kiểm điểm, quy trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn thiếu trách nhiệm, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý dự án trồng mới 5 triệu héc-ta rừng rà soát để nắm chính xác diện tích rừng đã trồng thuộc Chương trình tại địa bàn huyện Bắc Mê từ năm 1999 đến nay; đồng thời yêu cầu UBND huyện Bắc Mê tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện,… ra quyết định xử lý thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 256 triệu đồng.