Hà Lan hỗ trợ xây dựng chiến lược thích nghi BĐKH cho lưu vực sông Vàm Cỏ

ThienNhien.Net – Dự án “Xây dựng chiến lược thích nghi với biến đổi khí hậu (BĐKH) cho lưu vực sông Vàm Cỏ” triển khai tại tỉnh Long An có tổng kinh phí hơn 365.000 Euro, trong đó Hà Lan hỗ trợ 312.786 Euro, phần còn lại do Long An đối ứng.

Sông Vàm Cỏ (Ảnh: Cổng TTĐT Long An)

Dự án sẽ xây dựng thí điểm mô hình đánh giá các rủi ro, tác động của BĐKH và nước biển dâng đối với lưu vực sông Vàm Cỏ thuộc 4 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành và Tân Trụ. Đồng thời, xây dựng chiến lược thích ứng với BĐKH dựa trên sự tham gia đóng góp ý kiến của cộng đồng. Khi dự án thí điểm có hiệu quả, Long An sẽ nhân rộng ra các địa phương trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp.

Dự án cũng sẽ đánh giá tác động của điều kiện khí hậu tại thời điểm hiện tại và dự báo trong tương lai; đánh giá tác động của các giải pháp thích ứng khác nhau về nguy cơ ngập lụt do lũ, triều cường và nước biển dâng, thiệt hại do xâm nhập mặn; gắn kết sự tham gia của các địa phương trong quá trình quy hoạch; xây dựng chiến lược quảng bá các kết quả nghiên cứu, mở rộng, tăng cường mạng lưới tri thức…

Ngày 28/3, Dự án đã được triển khai đến lãnh đạo các Sở, ngành, quản lý chuyên môn, đoàn thể, doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách các huyện thuộc lưu vực sông Vàm Cỏ và sẽ kết thúc vào cuối năm 2012.