Cải thiện việc tuân thủ và thực thi luật môi trường quốc tế

ThienNhien.Net – Shaping the Future (tạm dịch: Định hướng tương lai) tên Hội nghị Lãnh đạo cấp cao về Tuân thủ và Thực thi Luật môi trường lần thứ nhất sẽ khai mạc ngày hôm nay và dự kiến kéo dài đến 29/3/2012. Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao của chính phủ các nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và đưa ra các sáng kiến để triển khai những chiến lược, chính sách nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên của mỗi quốc gia cũng như của thế giới, đồng thời triển khai những giải pháp đầu tư tài chính một cách hiệu quả nhằm cải thiện việc tuân thủ và thực thi luật môi trường quốc tế.

(Ảnh: clubic.com)

Ngoài một số bài thuyết trình, Hội nghị sẽ dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận xoay quanh 4 chủ đề chính là: hiệu quả hoạt động của mạng lưới, các hoạt động hỗ trợ điều tra và vận hành, công tác quản lý tình báo và các tiêu chuẩn đánh giá năng lực.

Đặc biệt, Hội nghị lần thứ nhất này đặc biệt chú trọng tới vấn đề hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả đầu tư vào an ninh môi trường. Hội nghị cũng sẽ đưa ra các quy định, kỷ cương về các lĩnh vực môi trường như ô nhiễm, động vật hoang dã, thủy sản, lâm nghiệp, an ninh sinh học và biến đổi khí hậu hướng tới mục đích chung là nâng cao an ninh môi trường trên toàn cầu.

Thêm vào đó, Hội nghị Lãnh đạo cấp cao về Tuân thủ và Thực thi luật môi trường còn là tiền đề để thành lập một diễn đàn cho các nhà lãnh đạo về vấn đề tuân thủ và thực thi luật môi trường và để kết nối các diễn đàn tương tự  hiện có cho các lực lượng an ninh như Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL), Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC).

Đáng chú ý là, ngoài INTERPOL đồng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh nói trên còn có Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), hứa hẹn rằng sự kiện này sẽ đưa ra được các khuyến nghị, chiến lược và chiến thuật cho Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp quốc về Phát triển Bền vững Rio+20 diễn ra vào tháng 6 tới.