Xây hệ thống xử lý nước thải tại KCN Sài Đồng

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Sài Đồng B và xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây.

Sông Cầu Bây bị ô nhiễm nặng nề (Ảnh: Giaoduc.net.vn)

Theo đó, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chủ trì kiểm tra, đôn đốc Công ty cổ phầm Him Lam thực hiện việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Sài Đồng B, báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 10/3/2012.

Ngoài ra, đơn vị này cũng cần thực hiện quan trắc môi trường Khu công nghiệp Sài Đồng B và chịu trách nhiệm công khai thông tin về môi trường của Khu công nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009.

UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm cần tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xả thải vào lưu vực sông Cầu Bây.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp của sông Cầu Bây, UBND Thành phố giao các Sở TN&MT, NN&PTNT tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp đồng bộ để xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 6/2012.