Cho thuê hơn 3,4 triệu m2 đất trồng cao su và xây resort

ThienNhien.Net – Cùng trong ngày 18/1, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành hai quyết định thu hồi, cho thuê hơn 3,4 triệu m2 đất để thực hiện trồng cây cao su tại huyện Gio Linh và xây resort tại thị xã Quảng Trị.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Đáng chú ý, Quyết định số 127/QĐ-UBND cho phép thu hồi tới 3.402.807 m2 đất rừng trồng sản xuất của Ban quản lý Dự án 661 Nam Bến Hải tại xã Linh Thượng, huyện Gio Linh để giao cho Công ty TNHH một thành viên Trường Anh thực hiện dự án trồng cây cao su trong thời gian 50 năm.

Trong khi đó, Quyết định số 129/QĐ-UBND cũng đồng ý để Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Miền Trung thuê 16.694 m2 đất chưa sử dụng tại phường 1, thị xã Quảng Trị và 5.730 m2 đã thu hồi trước đó nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch La Vang – Resort cùng với thời hạn sử dụng 50 năm.

Hai văn bản đều yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho hai đơn vị sử dụng trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc.