Đồng Tháp thu hẹp vùng cấm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

ThienNhien.Net – Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất sét) và than bùn trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt điều chỉnh theo hướng giảm về số lượng vùng cấm, từ 20 xuống còn 14 khu vực.

So với Quyết định số 1788 được UBND tỉnh ban hành từ 31/12/2009 thì số lượng khu vực cấm và tạm cấm đối với khai thác cát sông vẫn được giữ nguyên là 5 khu vực, tuy nhiên đối với khai thác đất sét và than bùn thì giảm từ 15 khu xuống còn 9 khu. Các khu vực được đưa ra khỏi vùng cấm và tạm cấm chủ yếu là các khu đô thị, trong đó có cả Vườn quốc gia Tràm Chim và Đô thị Tràm Chim (mở rộng).