Nghệ An, Quảng Trị lập Quỹ bảo vệ phát triển rừng

ThienNhien.Net – Cùng trong ngày 16/12, UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Quảng Trị thông qua chủ trương thành lập Quỹ bảo vệ phát triển rừng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và chịu sự giám sát, kiểm tra về tài chính của Sở Tài chính.

Việc thành lập Quỹ ở cả hai địa phương cùng hướng đến nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời hỗ trợ các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trong lĩnh vực này.

Nguồn quỹ ban đầu tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An được ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 tỷ đồng, trong khi con số này tại Quảng Trị là 150 triệu đồng.

Được biết, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị được thống nhất thông qua ngay tại Hội nghị thông qua cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn xã Mà Cooih, huyện Đông Giang và dự kiến sẽ được ban hành chính thức sau cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh vào ngày 22/12.

Ngoài việc thống nhất thành lập Quỹ, Hội nghị còn thống nhất cơ chế chi trả tiền tham gia bảo vệ rừng đầu nguồn cho người dân tại xã Mà Cooih. Theo đó, từ 01/01/2012, địa phương sẽ thực hiện chi trả cho 110 hộ dân ở hai thôn thuộc xã khoản kinh phí 650 triệu đồng/năm thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. Kinh phí chi trả được trích trong phần kinh phí mà nhà máy thủy điện A Vương chi trả trong năm 2012 (khoảng 15 tỷ đồng/năm tính theo khối lượng điện thương phẩm).