ADB giúp Việt Nam cải thiện hệ thống truyền tải điện

ThienNhien.Net – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ cho Việt Nam vay 730 triệu USD để nâng cấp hệ thống truyền tải điện thông qua Chương trình Đầu tư Lưới điện Truyền tải theo thể thức phân kỳ sử dụng vốn vay (hay còn gọi là chức năng thanh toán nợ chia thành nhiều lần).

Chương trình dự kiến được chia làm 4 phân kỳ với mức thanh toán lần đầu là 120,5 triệu USD dưới hình thức vốn vay thương mại (OCR) có thời hạn 25 năm.

Chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng gần 648km đường dây 500 kV và trên 100km đường dây 220 kV, kết hợp nâng cấp các trạm biến áp liên hợp.

Nguồn tài chính từ chương trình cũng sẽ được dùng để tổ chức đào tạo, tập huấn, đồng thời cung cấp những hỗ trợ khác cho Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (NPT).