Phú Yên xây nhà máy xử lý rác trên đất đồi và đất rừng

ThienNhien.Net – Khoảng 10 ha đất đồi núi và đất rừng sản xuất tại hai xã An Phú và Hòa Kiến, thuộc thành phố Tuy Hòa sẽ bị thu hồi để xây Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất một số sản phẩm từ rác thải. Quyết định này vừa được UBND tỉnh Phú Yên đưa ra, xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tại tờ trình ngày 23/11.

Do dự án không thuộc diện nhà nước thu hồi đất nên nhà đầu tư (Công ty TNHH Thanh Tùng) được phép thỏa thuận với người đang sử dụng đất để thực hiện các thủ tục về chuyển nhượng, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì đề nghị nhà nước can thiệp.

Cũng theo quyết định này, thời gian để người bị thu hồi đất di chuyển khỏi vị trí đất dự án chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày với đất phi nông nghiệp.