Linh dương châu Phi trước nguy cơ tuyệt chủng

ThienNhien.Net – Hirola (Beatragus hunteri), một loài linh dương lớn của châu Phi sống ở khu vực đồng cỏ khô cằn phía đông bắc Kenya và tây nam Somalia, có thể sẽ trở thành chi động vật có vú đầu tiên phải đối mặt với nguy cơ biến mất vĩnh viễn trong vòng 75 năm qua. Loài này đã được Sách đỏ của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt vào mức độ cực kỳ nguy cấp (CE) trước tình trạng suy giảm trầm trọng về số lượng, tới 90% kể từ những năm 1980 do nạn sắn bắn trái phép, hạn hán, mất nơi cư trú, mối đe dọa từ các loài ăn thịt như sư tử, báo đốm, chó hoang châu Phi… Theo ước tính, hiện quần thể linh dương Beatragus hunteri chỉ còn khoảng dưới 400 cá thể phân bố rải rác ở khu vực Đông Phi. Bằng các nỗ lực như bảo vệ vùng cư trú còn lại, thiết lập nơi cư trú mới, thắt chặt hoạt động chống nạn săn trộm, tạo cơ hội cho du lịch sinh thái…, giới bảo tồn đang nỗ lực đưa loài linh dương này ra khỏi nguy cơ tuyệt chủng.