Miễn bảo đảm tiền vay vốn tín dụng đầu tư dự án thủy điện Xekaman 1

ThienNhien.Net – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép Dự án thủy điện Xekaman 1 được miễn bảo đảm tiền vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Thi công xâu dựng thủy điện Xekaman 1 (Ảnh: TTXVN)

Dự án Thủy điện Xekaman 1 là một trong những công trình quan trọng thuộc chương trình hợp tác năng lượng giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã được khởi công ngày 6/3/2011 tại huyện Sanxay, tỉnh Attapeu, CHDCND Lào.

Dự án Thủy điện Xekaman 1 được xây dựng ở hạ lưu sông Xekaman, cách biên giới Việt – Lào khoảng 80 km qua cửa khẩu Bờ Y; gồm 2 bậc: bậc trên là công trình thủy điện Xekaman 1 và bậc dưới là công trình thủy điện Xekaman Sanxay.

Dự án có tổng công suất thiết kế 322 MW. Trong đó, Thủy điện Xekaman 1 có công suất thiết kế 290 MW, gồm 2 tổ máy mỗi tổ công suất 145 MW; sản lượng điện hàng năm đạt khoảng trên 1 tỷ kWh. Dự kiến tổ máy số 1 phát điện vào đầu năm 2014 và hoàn thành dự án vào cuối năm 2014.

Xekaman 1 là dự án được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT với thời hạn 25 năm vận hành khai thác do Công ty cổ phần Việt -Lào đầu tư 100% vốn.