760.000 USD cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn

ThienNhien.Net – Dự án “Cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Việt Nam”, giai đoạn 2011 – 2014 do Tổ chức Lien Aid Singapore tài trợ vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. 

(Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Với tổng vốn đầu tư hơn 760.000 USD, dự án được triển khai tại vùng nông thôn Việt Nam, ưu tiên vùng nhiễm mặn và ngập lụt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu chung của dự án nhằm cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống qua việc cung cấp nước sạch và vệ sinh cùng khả năng tiếp cận và sử dụng tới cộng đồng.

Các kết quả dự kiến đạt được của Dự án này sau thời gian triển khai từ nay đến tháng 12/2014 là công nghệ nước sạch và vệ sinh phù hợp được triển khai áp dụng cho các cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long; công nghệ này được lựa chọn xây dựng thí điểm và phổ biến cho các cộng đồng tại khu vực nhiễm mặn, đồng thời thực hiện hiệu quả việc quản lý, giám sát chất lượng nước.