Việt Nam tổ chức Diễn đàn ASEM tăng trưởng xanh

ThienNhien.Net – Theo dự  kiến sẽ có 180 đại biểu và diễn giả là thành viên Diễn đàn Á -Âu (ASEM) tham dự Diễn đàn ASEM về tăng trưởng xanh diễn ra từ ngày 3- 4/10/2011 tại Hà Nội.

Với chủ đề “Cùng hành động hướng tới các nền kinh tế xanh”, Diễn đàn dự kiến tập trung thảo luận 3 nội dung chính là trao đổi kinh nghiệm hoạch định và triển khai chính sách chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; tăng cường đóng góp và vai trò của các tổ chức trong việc thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh; đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác trong ASEM.

Diễn đàn lần này là cơ hội để Việt Nam tìm kiếm kinh nghiệm và sự trợ giúp của các thành viên ASEM trong lĩnh vực còn mới mẻ này, đồng thời góp phần làm cho các cấp các ngành và nhân dân hiểu sâu hơn về tăng trưởng xanh.

Đây cũng là bước đi cụ thể để triển khai Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011- 2020, trong đó nhấn mạnh định hướng phát triển kinh tế nhanh gắn liền với bảo vệ môi trường.

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành xây dựng Chiến lược phát triển xanh của Việt Nam đến năm 2020.

Diễn đàn ASEM về tăng trưởng xanh là sáng kiến thứ 15 của Việt Nam trong quá trình 15 năm tham gia ASEM. Tăng trưởng xanh đã trở thành một nhu cầu cấp thiết và là xu thế tất yếu trong ASEM cũng như tại Việt Nam.

Diễn đàn do Việt Nam cùng với các nước Hàn Quốc, Anh, Đức và Hà Lan đồng chủ trì.