3 cá thể Voọc mông trắng được thả về tự nhiên

ThienNhien.Net – Ngày 22/8, Hội Động vật học Frankfurt (FZS) phối hợp cùng Vườn Quốc gia Cúc Phương và Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (KBTTN ĐNN Vân Long) đã tiến hành thả 3 cá thể Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) về với tự nhiên. Đây là một trong những hoạt động nằm trong “Chương trình tái hòa nhập linh trưởng vào tự nhiên”.

Voọc mông trắng là loài đặc hữu của Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp

Những cá thể Voọc này thuộc thế hệ F1, F2 của 2 con bố mẹ là giống Voọc Cúc Phương và Voọc Chile. Hiện nay mỗi cá thể Voọc con đã được 5 năm tuổi và có cân nặng khoảng 5-6 kg. Trước đó, chúng đã được nuôi dưỡng và cứu hộ tại Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương, có điều kiện và khả năng gần gũi với thiên nhiên.

Trước khi tiến hành thả, 3 cá thể Voọc mông trắng được kiểm tra sức khỏe lần cuối, đeo dây chíp cho động vật tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp (EPRC), VQG Cúc Phương, sau đó được vận chuyển tới địa điểm thả thuộc KBTTN ĐNN Vân Long, nơi cư trú của rất đông quần thể Voọc mông trắng, là một loài thú linh trưởng quý hiếm và đặc hữu của Việt Nam.

Hội động vật học Frank furk sẽ cử cán bộ và chuyên gia theo dõi đến khi nào 3 cá thể Voọc hòa nhập với tự nhiên, đồng thời nghiên cứu theo dấu chân Voọc 1 năm để phục vụ quá trình nghiên cứu.

Trong 3 năm  2011-2013, dự án của FZS dự kiến đưa vào tự nhiên tại KBTTN ĐNN Vân Long khoảng 10 cá thể được sinh trưởng trong điều kiện nuôi nhốt tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn loài voọc mông trắng cho Việt Nam và cả thế giới.

 

Một số hình ảnh thả Voọc về tự nhiên diễn ra tại KBTTN ĐNN Vân Long ngày 22/8/2011. (Ảnh do Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp cung cấp)

3 cá thể Voọc mông trắng đã được chuyển từ Trung tâm cứu hộ đến khu vực thả tại KBTTN ĐNN Vân Long

Voọc đã được thả sau nhiều năm sống trong điều kiện nuôi nhốt gần gũi với thiên nhiên

Những cá thể Voọc đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường tự nhiên.