Ban chỉ đạo chống thất thoát nước sạch ra đời

ThienNhien.Net – Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Ảnh minh họa: cpv.org.vn

BCĐ có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch năm năm, hàng năm triển khai thực hiện Chương trình; chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời quyết định về phương hướng, giải pháp thực hiện Chương trình và lựa chọn các dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch; chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến Chương trình.

Trước đó, tại Quyết định 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010, Thủ tướng Chính  phủ cũng đã phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến 2025, trong đó tập trung vào việc thiết lập lý lịch mạng lưới đường ống, đồng hồ đo nước, sử dụng việc quản lý mạng và đồng hồ nước bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS); xây dựng cơ chế khoán cho đơn vị cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch và hưởng lợi nhuận từ kết quả này. Đồng thời, xây dựng chế độ khen thưởng các cá nhân phát hiện và thông báo về các sự cố, điểm rò rỉ nước. Chế tài đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước gian lận, không trả tiền, làm hư hỏng tuyến ống.